Værdigrundlag for ungdomsafdelingen i AB


Humør og fællesskab - vilje og mod

AB Ungdom er en klub, hvor både bredden og eliten trives og udvikles gennem sjove og sunde oplevelser for børn med fokus på socialt fællesskab og fysisk udfoldelse
Fællesskab

I AB’s Ungdomsafdeling lægger vi vægt på, at fællesskabet og klubånden styrkes igennem glæde, leg og badminton uanset alder, udseende, køn og styrke.


Respekt

I AB’s Ungdomsafdeling lægger vi vægt på, at alle spillere udviser respekt, fair play og god sportslig optræden over for andre mennesker herunder trænere, modstandere, medspillere og frivillige, samt anvender og omgås klubbens materiale og faciliteter med respekt.


Engagement og ansvarlighed

Spillere

I AB’s Ungdomsafdeling lægger vi stor vægt på, at spillerne er seriøse og engagerede til træning og kamp samt udviser ansvarlighed.


Forældre

I AB’s Ungdomsafdeling lægger vi vægt på engagerede forældre, så alle føler sig som en del af klubben. Det er vigtigt for klubbens eksistens, at alle bidrager med stort som småt, og at forældre udviser interesse og engagement for deres børns sociale og sportslige færden i klubben.


Trænere

I AB’s ungdomsafdeling lægger vi vægt på at have kvalificerede, motiverede og ansvarlige trænere, ledere og udvalgsmedlemmer, der med deres engagement kan skabe glæde og lyst til badmintonspillet.


Tryghed, glæde og leg

I AB’s Ungdomsafdeling lægger vi vægt på, at der skabes en god og tryg atmosfære både til træning og kamp, hvor glæden ved badmintonspillet dyrkes. Det skal være sjovt på og uden for banen. Der skal være ”højt til loftet” og stor rummelighed - den enkelte spiller skal udvikles og udfordres, så denne kan blomstre i fællesskabet.


Kvalitet

I AB’s Ungdomsafdeling lægger vi vægt på at kunne tilbyde vores ungdomsspillere gode muligheder for sportslig og social udfoldelse i form af gode kvalificerede trænere samt gode sportslige og sociale arrangementer ud over de ugentlige træningstimer. I AB tilbyder vi rammerne og mulighederne, så den enkelte spiller kan udvikle sit badmintonspil til så højt et niveau, som den enkelte spiller ønsker.


Samarbejde og kommunikation

I AB’s Ungdomsafdeling lægger vi vægt på at skabe et godt og udbytterigt samarbejde imellem spillere, trænere, forældre, AB’s bestyrelse og udvalgsmedlemmer via åbenhed, kommunikation og information. Derudover lægger vi vægt på, at alle involverede parter føler en forpligtigelse i, at dette samarbejde styrkes og bevares. Kommunikationen mellem spillere, trænere, forældre og ungdomsudvalgsmedlemmer vil primært foregå via Holdsport. (Det kan dog også være en god idé at følge med på AB’s hjemmeside, Facebook og opslag på opslagstavlen her i klubben). Desuden får alle nye spillere og forældre udleveret en ”Velkommen til AB” pjece.


Badminton for alle

I AB’s Ungdomsafdeling lægger vi vægt på at være en klub for alle, hvor der er plads til både elite og bredde, og hvor alle kommer til at spille på et hold, der passer til lige netop deres spillemæssige niveau.


Udvikling

I AB’s Ungdomsafdeling forsøger vi at være en ungdomsafdeling i løbende udvikling, hvor alle klubbens ungdomsspillere har mulighed for at tage del i denne udvikling ved deltagelse i stævner, lejre, holdkampe, klubture, sociale arrangementer og lignende.  Læs iøvrigt værdigrundlaget for ungdomsafdelingen i AB her.