Værdier, vision, mission

Aarhus AB's værdier, vision og mission

FÆLLES RETNING SKABER RESULTATER


Mission:

Aarhus AB har en mission om:

 • At Aarhus AB markerer sig både nationalt som internationalt som en klub, der udvikler badmintonspillere på højt eliteniveau.
 • At Aarhus AB skaber rammerne for, at både ungdomsspillere, seniorspillere samt motionister kan udvikle deres badmintonspil til det niveau, som de ønsker.
 • At Aarhus AB skaber/tilbyde spillere, forældre, trænere, tilskuere, sponsorer samt øvrige klubmedlemmer badmintonoplevelser på et professionelt plan.


Vision:

Aarhus AB har en vision om:

 • At Aarhus AB er en klub, hvor både bredden og eliten trives og udvikles gennem sjove og sunde oplevelser med fokus på socialt fællesskab og fysisk udfoldelse.
 • At Aarhus AB fortsat har dygtige, pædagogiske samt veluddannede badmintontrænere i både ungdoms- og seniorafdelingen.
 • At Aarhus AB’s ligahold skal blande sig i toppen af den danske badmintonliga.
 • At Aarhus AB’s ligahold skal vinde medaljer i den danske badmintonliga inden for de næste 3 år.
 • At Aarhus AB fortsat har danske spillere, der vinder individuelle medaljer både nationalt samt internationalt.
 • At Aarhus AB fortsat har minimum to hold, der blander sig i toppen af dansk badminton.
 • At Aarhus AB fortsat er en attraktiv klub for seniorbadmintonspillere, der ønsker at spille badminton på et mindre elitært plan.
 • At Aarhus AB udvikler ungdomsspillere, der blander sig i toppen af den danske ungdomselite (jf. ungdomsafdelingens målsætning)
 • At Aarhus AB får ungdomshold (3+4), der kæmper om DM medaljer.
 • At Aarhus AB fortsat er en attraktiv klub for ungdomsbadmintonspillere, der ønsker at spille på et mindre elitært plan.
 • At Aarhus AB fortsat er en attraktiv klub for motionister, der ønsker at spille badminton en eller flere gange om ugen.
 • At Aarhus AB skaber rammerne for et sundt og nærværende klubmiljø for både ungdom, seniorspillere samt motionister.


Værdier:

Aarhus AB har et værdisæt, om at alt klubarbejde tager afsæt i og måles på følgende værdier:

 • Glæde 
 • Udvikling 
 • Oplevelser 
 • Fællesskab 
 • Professionalisme


Læs desuden AB's GDPR-retningslinjer her

-