Kontingent

Kontingent

Kontingentbetaling

Når sæsonen er startet op, betales der kontingent for sæsonen 2024-2025 via holdsport.


Betalingen af kontingent skal være sket inden 30. september 2024.


Kontingentet er fastsat som et grundkontingent + en pris pr. time spilleren får stillet til rådighed i hallen. 


Grundkontingentet er 1.100 kr. og timeprisen er 500 kr. pr. time.


Timeprisen for miniton lørdag (5-6-årige) er 300 kr., og for miniton søndag (6-8-årige) er det 400 kr.

Priseksempel: Spiller man på minitonholdet for 4-5 årige á én times varighed er den årlige pris 1.100 + 300 = 1.400 kr.

Træner man 2 gange om ugen á 1 time er den årlige pris: 1.100 + 500 + 500 = 2.100 kr

Fritidspas

Fritidspas 

Et fritidspas er et gavekort fra Aarhus Kommune på 1.000 kr. som er et tilskud til at betale kontingent i en forening, hvor dit barn gerne vil være medlem. Med et fritidspas kan børn og unge fra økonomiske trængte familier få lige mulighed for at deltage aktivt i foreningslivet. 


Hvem kan få et fritidspas?

For at få et fritidspas må husstandens samlede indtægter ikke overstige 192.714 kr. om året. Det svarer til 90% økonomisk friplads i et pasnings- eller fritidstilbud. Som tommelfingerregel er fritidspasordningen primært til enlige forsørgere. De præcise rammer for tildeling af fritidspas kan ses på: https://aarhus.dk/borger/kultur-natur-og-idraet/foreninger-og-fritidsliv/fritidspas/


Hvordan får man et fritidspas?

  • Ring til Sport & Fritid på tlf. 89 40 48 26 og opgiv eget eller barnets CPR-nummer eller…
  • … Skriv til Malene Bønlykke Riis i Sport & Fritid på fritidspas@mkb.aarhus.dk og oplys eget eller barnets CPR-nummer eller…
  • … Besøg Sport & Fritid i N. J. Fjords Gade 2, 8000 Aarhus C, og oplys eget eller barnets CPR-nummer
  • Hvis Sport & Fritid vurderer, at barnet kan få et fritidspas, får man det tilsendt med posten. Hvis man besøger Sport & Fritid, kan man få det i hånden med det samme.


OBS: Hvis man har modtaget et fritidspas til ét af sine børn, kan man også få det til sine andre børn i alderen 3 til 17 år. I så fald kontaktes Sport & Fritid som beskrevet ovenfor. 


Hvordan bruger jeg mit fritidspas i AB?

Du kontakter din træner i AB og aftaler, hvor fritidspasset skal sendes til eller afleveres.


HUSK at vedlægge: hvilket hold tilmeldingen drejer sig om, E-mail, telefonnummer og bankkontooplysninger. Hvis disse ikke bliver vedlagt, kan vi ikke behandle fritidspasset. 


Husk at få fritidspasset tilbage igen. Hvis der er penge tilbage, kan dit barn bruge resten til en anden aktivitet.


Har du yderligere spørgsmål til fritidspasset kan du skrive til Sport & Fritid på fritidspas@mkb.aarhus.dk eller kontakte dem på telefon 89 40 48 26.